نمایش 1–15 از 19 نتیجه

تشویقی جویدنی حلقه گوشت تریکسی – Trixie Beef Chewing Ring

۱۶۰,۰۰۰ تومان

تشویقی سگ پای مرغ خشک شده تریکسی – Trixie Natural & Dried

۲۴۰,۰۰۰ تومان

تشویقی سگ دمبل مرغ ونپی – Wanpy Chicken Jerky Dumbbells

۷۸,۰۰۰ تومان

اسنک تشویقی سگ فیله مرغ بوش – Bosch Meat Snack Chicken fillet

۱۳۵,۰۰۰ تومان

تشویقی جویدنی استخوان سگ با طعم مرغ تریکسی – Chewing Bone

۱۹۵,۰۰۰ تومان

تشویقی جویدنی سگ با طعم اردک تریکسی – Trixie Duck Chewing

۱۵۵,۰۰۰ تومان

تشویقی سگ استخوان گره خورده تریکسی – Knotted Chewing Bone

از: ۱۵۵,۰۰۰ تومان

تشویقی سگ گلوله گوشت ماربل تریکسی – Trixie Marbled Lamb Bullets

۱۴۵,۰۰۰ تومان

تشویقی جویدنی استخوان اردک تریکسی – Trixie Duck Chewing Bones

۱۹۱,۰۰۰ تومان

تشویقی سگ کوچک استخوان جویدنی تریکسی – Trixie Mini Chewing Bones

۲۴۶,۰۰۰ تومان

تشویقی سگ با دورپیچ گوساله تریکسی – Marbled Chewing Rolls

۱۲۵,۰۰۰ تومان

تشویقی جویدنی حلقه جگر تریکسی – Trixie Liver Chewing Ring

۱۶۰,۰۰۰ تومان

تشویقی استخوان قلم طبیعی خوک نوبی – Nobby Italian Ham Bone

۶۰,۰۰۰ تومان

تشویقی سگ ران خرگوش تریکسی – Rabbit Drumsticks

۱۲۵,۰۰۰ تومان

تشویقی سگ با پرچم مرغ تریکسی – Trixie Chicken Flag

۱۲۳,۰۰۰ تومان